pomorski fundusz pożyczkowy

najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów pożyczkowych

tabela opłat dodatkowych 

 

Kapitał na Start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą 

 

 

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)

 

NA START            

 
na dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny,
obrotowy, inwestycyjno-obrotowy 
 
50 000 2,75 0

 

60
 

 

 

Program Mikrofinansowania

 współfinansowany z RPO WP 2007 - 2013

program dedykowany firmom spoza aglomeracji Trójmiasta 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE

  

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
INWESTYCYJNA na cel związany z inwestycją
w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, oraz na sfinansowanie zakupu
nowych technologii i nowych środków trwałych
 150 000 1,0 0 36
NA START na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w tym szczególnie sfinansowanie 
startu biznesowego osób bezrobotnych oraz 
absolwentów szkół wyższych i innych
 100 000 1,0 0 36

 

 

 

 

 

   Inicjatywa JEREMIE 

             OFERTA JEREMIE 2 NL-2                     

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
INWESTYCYJNA  na cel związany z inwestycją
w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, oraz na sfinansowanie zakupu
nowych technologii i nowych środków trwałych
 
  100 000
3,0 0 60
pow 100 000
do 200 000 
5,0 0 60
 NA START   na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w tym szczególnie sfinansowanie 
startu biznesowego osób bezrobotnych oraz 
absolwentów szkół wyższych i innych
 
 20 000
1,0   0  60
 pow 20 000
do 100 000 
 6,8  0  60
                    

 

 

OFERTA JEREMIE 3 NL-2     

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
INWESTYCYJNA  na cel związany z inwestycją
w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, oraz na sfinansowanie zakupu
nowych technologii i nowych środków trwałych
 
  300 000
2,0 0 60
 NA START   na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w tym szczególnie sfinansowanie 
startu biznesowego osób bezrobotnych oraz 
absolwentów szkół wyższych i innych
 
 200 000
2,0   0  60
 
 

 

Program Mikrofinansowania

współfinansowany ze środków własnych

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
OBROTOWA na cel obrotowy związany z
działalnością gospodarczą
120 000 10 3,5 24
INWESTYCYJNA na cel związany z inwestycją w
ramach prowadzonej działalności
gospodarczej
200 000 5,8 3 60
PARNTERSKA na dowolny cel związany z
działalnością gospodarczą
15 000
20 000
10 5
4
12
18
EKSPRESOWA dla stałych klientów PFP na
pokrycie nagłej, pilnej potrzeby
5 000 10 3 12
NA START na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
65 000 8,92 2,5 60
  1. Pożyczka INWESTYCYJNA1. może zostać przeznaczona na następujące cele: a) Na cel związany z inwestycją prowadzonej działalności gospodarczej b) Na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych środków trwałych, na prefinansowanie dotacji bezzwrotnej i/lub sfinansowanie wkładu własnego do dotacji bezzwrotnej dla mikro i małych przedsiębiorstw
  2. Pożyczka PARTNERSKA - przy pierwszej pożyczce: 15 000 zł, 5% prowizji, do 12 miesięcy spłaty, przy drugiej pożyczce odpowiednio: 20 000 zł, 4%, 18 miesięcy.
  3. Pożyczki udzielane są pod zabezpieczenie. Możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to min. poręczyciele, poręczenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka.
  4. W przypadku pożyczki PARTNERSKIEJ i EKSPRESOWEJ zabezpieczeniem jest jedynie weksel In blanco.
  5. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat, ani prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.

 

Program Mikrofinansowania

Pomorskich Organizacji Pozarządowych - NGO

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)

 

NGO                     

 
na cel związany z realizacją projektów
służących rozwojowi przedsięborczości 
w województwie pomorskim 
 
200 000 3,5 1,5

     

60

 

 

  1. Pożyczka NGO  przeznaczona jest na cel związany z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków pochodzących z organizacji miedzyrządowych, rządowych i prywatnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości w województwie pomorskim, w tym również z dziedziny ekonomii społecznej. 
  2. Pożyczki udzielane są pod zabezpieczenie. Możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to poręczenie, i/lub zabezpieczenie materialne, cesja wierzytelności z dofinansowania projektu.
  3. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat, ani prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.
  4. Dokumentacja wnioskowa do pożyczki NGO dostępna jest w każdym najbliższym oddziale Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.