pomorski fundusz pożyczkowy

Licytacje i przetargi

II licytacja nieruchomości - 24 stycznia 2018 r. - Działdowo

Zapraszamy do udziału w II licytacji nieruchomości leśnej w miejscowości Jeleń. Niezbędne informacje znajdą Państwo w załączonym pliku.

Do pobrania

I licytacja nieruchomości - 7 luty 2018 r. - Puck

Zapraszamy do udziału w I licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kamień. Niezbędne informacje znajdą Państwo w załączonym pliku.

Do pobrania

I licytacja nieruchomości - 7 marca 2018 r. - Kościerzyna

Zapraszamy do udziału w I licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miesjcowości Sobącz. Niezbędne informacje znajdą Państwo w załączonym pliku.

Do pobrania

Oferta pracy na stanowisko - Specjalista ds. administracyjnych i zamówień

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i zamówień. Miejsce pracy - siedziba PFP Sp. z o. o. w Gdańsku. Zachęcamy do przesyłania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@pfp.gda.pl, zaznaczając w tytule wiadomości nazwę stanowiska "Specjalista ds. administracyjnych i zamówień", do dnia 08.01.2018 r. Więcej informacji na temat oferty w załączniku.


Dodano dnia: 21.12.2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na materiały inf-rekl. (ulotka DL 2000 szt., notes firmowy A5 200 szt., torba konferencyjna 250 szt.) - wybór

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-reklamowych (ulotka DL 2000 szt., notes firmowy A5 200 szt., torba konferencyjna 250 szt.)" wybrano Wykonawcę VIS-Media s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice. Więcej informacji z załącznikach.

Aktualizacja dnia: 03.01.2018 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na materiały inf-rekl. (długopis grawerowany 500 szt., notes firmowy A5 200 szt..) - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-reklamowych (długopis grawerowany 500 szt., notes firmowy A5 200 szt., samoprzylepne karteczki – MEMOSTICKY 250 szt., brelok z żetonem 250 szt.)wybrano Wykonawcę Faktoria Reklamy Marcin Skrzypczak, ul. Leszczyńska 45 G/3, 64-115 Święciechowo. Więcej informacji z załącznikach.

Aktualizacja dnia: 03.01.2018 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, wykonanie i dostawę kalendarzy firmowych na rok 2018 - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Przygotowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę kalendarzy firmowych na rok 2018" wybrano Wykonawcę Crux Sp. j. D. Zając, P. Wolny, ul. Obroki 77, 40-833 Katowice. Więcej informacji w załącznikach.

Aktualizacja dnia: 13.12.2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PFP Sp. z o. o. - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za 2017 r. lub za 2017 i 2018 r.wybrano Wykonawcę Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o. o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Więcej informacji w załącznikach.

 

 Aktualizacja: 02.11.2017 r.

 

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania strony internetowej www.pfp.gda.pl - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Usługę wykonania strony internetowej www.pfp.gda.pl dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańskuwybrano Wykonawcę CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński ul. Wodociągowa 18 A, 87-100 Toruń. Więcej informacji w załącznikach.

 Aktualizacja: 27.10.2017 r.

Do pobrania

Zapyt. ofertowe na materiały inf.-reklamowe (plakat B2 50 szt.,plakat A3 10 szt.,teczka firmowa 500 szt.,ulotka trójdzielna..)

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Materiały informacyjno-reklamowe (plakat B2 50 szt., plakat A3 10 szt., teczka firmowa 500 szt., ulotka trójdzielna 5000 szt.)wybrano Wykonawcę FHU SANTRYK Patryk Płoszaj, ul. Wiktora Bałandy 24/1, 32-600 Oświęcim. Więcej informacji w załącznikach.


Aktualizacja: 04.09.2017 r.


Do pobrania

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania strony internetowej www.pfp.gda.pl - OŚWIADCZENIE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zamieszcza oświadczenie w sprawie zapytania ofertowego na "Usługę wykonania strony internetowej www.pfp.gda.pl dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku". Więcej informacji w załącznikach.


Aktualizacja: 31.08.2017 r.


Do pobrania

Zapytanie ofertowe na materiały inf.-reklamowe typu roll-up i tablicę ścienną

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Materiały informacyjno-reklamowe typu roll-up i tablicy ściennej" wybrano Wykonawcę FHU Mariola Borkowska ul. Abl. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów. Więcej informacji w załącznikach.

 Aktualizacja: 01.09.2017 r.

Do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu na "Obsługę prawną" - Zawiadomienie o wyniku postępowania

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, z siedzibą w Gdańsku w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą "OBSŁUGA PRAWNA", przekazuje zawiadomienie o wyniku postępowania. Więcej informacji w załącznikach.


Aktualizacja dnia: 10 lipca 2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej PFP Sp. z o. o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku i placówek zamiejscowych" wybrano Wykonawcę Informatyczna Obsługa Michał Barański,  ul. Czarny Dwór 4B/52, 80-365 Gdańsk. Więcej informacji w załącznikach.

Aktualizacja dnia: 25.08.2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu komputerowego - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego" wybrano Wykonawcę LIMONTECH ul. Straszyńska 23, 80-180 Gdańsk. Więcej informacji w załączniku.

 

Aktualizacja: 17.05.2017 r.


Do pobrania

Zapytanie ofertowe - kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów, mienia, sprzętu elektronicznego - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na „Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów, mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku i placówek zamiejscowych” uznano Wykonawcę PZU S. A. Więcej informacji z załącznikach.

Aktualizacja dnia: 26.06.2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania i dostawy wizytówek do siedziby PFP Sp. z o. o. w Gdańsku - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Usługę wykonania i dostawy wizytówek dla siedziby PFP Sp. z o. o. w Gdańsku" złożył Wykonawca ABC Poligrafii s. c. D. Zając, K. Górecka-Wolny, P. Wolny, ul. Obroki 77, 40-833 KatowiceWięcej informacji z załączniku.

Aktualizacja dnia: 24.04.2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych art. biurowych oraz papierniczych do siedziby Zamawiającego - wybór..

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych oraz papierniczych do siedziby Zamawiającego" złożył Wykonawca Partner XXI Kleks Spółka Jawna, ul. Dworcowa 7, 87-100 ToruńWięcej informacji z załączniku.

Aktualizacja dnia: 13.04.2017 r.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa licencji Microsoft Office 2016 Home & Business - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę LICENCJI NA MICROSOFT OFFICE 2016 HOME & BUSINESS PL WIN 32-BIT/X64 do siedziby PFP Sp. z o. o. w Gdańsku  " złożył Wykonawca INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk.

 

Aktualizacja: 28.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa kabli sieciowych do siedziby PFP Sp. z o. o. w Gdańsku - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę kabli sieciowych do siedziby PFP Sp. z o. o. w Gdańsku" wybrano Wykonawcę ATEL ELECTRONICS Radosław ATLAS, ul. Oleska 121, 45-231 Opole.

 

Aktualizacja: 03.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno - reklamowe - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na  "Materiały informacyjno - reklamowe (długopis grawerowany 500 szt., notes firmowy A5 100 szt., teczka firmowa A4 500 szt., ulotka A5 3 000 szt., plakat B2 50 szt.)" wybrano Wykonawcę F. H. U. Mariola Borkowska, ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów.

 

Aktualizacja: 03.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno - reklamowe typu roll-up i tablice ścienne-wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Materiały informacyjno-reklamowe typu roll-up i tablice ścienne" wybrano Wykonawcę F. H. U. Mariola Borkowska, ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów.

 

Aktualizacja: 20.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na"Dostawę sprzętu komputerowego" wybrano Wykonawcę LIMONTECH ul. Straszyńska 23, 80-180 Gdańsk.

 

Aktualizacja: 09.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe - dostawa dysku i przełącznika sieciowego - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na "Dostawę dysku WD 3TB 64 MB SATA WD30EFRX RED (2 szt.) i przełącznika sieciowego typu SWITCH Netgear ProSafe Plus GS105E-200PES (2 szt.)" wybrano Wykonawcę INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk.

 

Aktualizacja: 09.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe - przygotowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę kalendarzy firmowych na rok 2017-wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na "Przygotowanie graficzne, wykonanie oraz dostawę kalendarzy firmowych na rok 2017" wybrano Wykonawcę: Agencja Reklamowa LETRAS, Jarosław Zatoń ul. Gdańska 34, 83-300 Kartuzy.Aktualizacja 12.12.2016 r.

Zapyt. ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz papierniczych do siedziby PFP Sp. z o.o.-wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na „Sukcesywną dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych oraz papierniczych do siedziby Zamawiającego” wybrano Wykonawcę: Partner XXI Kleks Spółka Jawna ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń.

 

Aktualizacja 22.08.2016 r.

Zapyt. ofertowe na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uprzejmie informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej PFP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i placówek zamiejscowych” wybrano firmę NET PC Sp. z o.o., ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk.

 

Aktualizacja 22.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe - usługa najmu lokalu biurowego w Słupsku - wybór oferty

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uprzejmie informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę na usługę najmu lokalu biurowego w Słupsku uznano ofertę Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Aktualizacja 09.08.2016 r.

Niniejsze dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Szczegółowych informacji na temat prowadzonych postępowań udziela zespół monitoringu i windykacji Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

tel. (058) 302 20 05 wew. 15, tel. kom.: +48 669 648 848
fax (058) 307 51 25