pomorski fundusz pożyczkowy

„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

PCI

Sieć Powiatowych Centrów Informacyjnych (PCI) powstała z inicjatywy Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. (Partnera Wiodącego projektu) oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach Działania 1.4. "Systemowe wspieranie przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


Projekt realizowany był w latach 2009-2014; wtedy to w ramach sieci PCI funkcjonowało 12 punktów w miastach powiatowych województwa pomorskiego. Obecnie w okresie trwałości projektu zapraszamy do naszcyh czterech punktów informacyjnych w miejscowościach: Bytów, Kartuzy, Tczew, Wejherowo.  


Priorytetowym zadaniem Sieci Powiatowych Centrów Informacyjnych jest docieranie do przedsiębiorców i starterów województwa pomorskiego z ofertą bezpłatnej informacji na temat aktualnie dostępnych form wsparcia finansowego w ramach prowadzonej, bądź otwieranej działalności gospodarczej.

Zakres informacji i konsultacji obejmuje trzy podstawowe produkty finansowania działalności gospodarczej: pożyczki, poręczenia, dotacje.

Są to m.in.:

  • Pożyczki „Na Start” dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą oraz niskooprocentowane pożyczki dla firm poszukujących najtańszych rozwiązań na sfinansowanie inwestycji  lub bieżących potrzeb obrotowych;
  • Poręczenia kredytów bankowych dla firm i starterów udzielane na preferencyjnych warunkach - m.in. w ramach pomocy "de minimis" (m.in. poręczenia kredytów obrotowych, inwestycyjnych, rozwojowych, pożyczek na Start);
  • Dotacje z programów regionalnych i krajowych dla firm sektora MŚP, programy aktywizacyjne dla osób pozostających bez zatrudnienia, szkolenia, inicjatywy wspierające przedsiębiorczość.

Punkty informacyjne PCI współpracują na zasadzie partnerskiej z wieloma lokalnymi instytucjami na terenie swoich powiatów m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz ośrodkami promującymi postawy przedsiębiorcze w regionie. 

Bezpłatne konsultacje i usługi informacyjne świadczone są zarówno w biurach stacjonarnych PCI  jak i w czasie wizyt u przedsiębiorców - umówionych zgodnie z życzeniem naszych klientów.

Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie:


www.pci.pomorskie.pl 

Działalność informacyjna prowadzona jest w  ramach zachowania trwałości projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o."współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013.