pomorski fundusz pożyczkowy

"Kapitał na start.

Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą."

 

 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia -  Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Dzięki podpisanej 24 kwietnia 2013 roku umowie o dofinansowanie projektu Pomorski Fundusz Pożyczkowy pozyskał łącznie 7,2 mln złotych na pożyczki dla osób, które zdecydowały się na start w binzesie. Obecnie projekt jest w okresie monitoringu. 

maksymalna kwota pożyczki „Na Start” wynosi 50.000 zł,

oprocentowanie nominalne -   2,75%, brak prowizji za udzielenie pożyczki,  okres spłaty do 60 m-cy

 

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które w okresie ostatnich dwunastu miesięcy nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (zgodnie z zasadami SzOP). Wniosek o pożyczkę może złożyć każdy zainteresowany (absolwent, osoba bezrobotna, osoba, która planuje otworzyć firmę) bez konieczności rejestracji firmy na etapie ubiegania się o pożyczkę. Rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczkowej. Taka procedura gwarantuje przyszłemu przedsiębiorcy  komfort dostosowania startu biznesowego do możliwości finansowych w ramach pozyskanych środków.